Історія міста Ужгород

Ужгород, що вважається адміністративним, економічним і культурним серцем Закарпаття, має дивовижно багату та різноманітну історію. Сучасна назва міста, яка вперше з’явилася у 1840-х роках, взяла свій початок від річки Уж та угорського слова “вар”, що означає “замок”. Однак, перші згадки про місто відносяться ще до 1154 року, що робить Ужгород одним з найстаріших міст регіону.

Древня історія та заснування міста

За археологічними даними, перші поселення на території сучасної Замкової гори з’явилися в кінці X – на початку XI століття. В історичних джерелах XIII століття згадується місцевий замок, пов’язаний із приходом давніх угрів у кінці IX століття.

Розвиток і боротьба за незалежність

З 1317 року, після захоплення Ужгорода угорським королем Карлом Робертом і передачі міста італійській родині Другетам, місто почало активно розвиватися. В XIV столітті Ужгород набув статусу містечка, а Другети перетворили його на одну зі своїх резиденцій, укріпивши місто і започаткувавши тут державний ярмарок у 1419 році.

Епоха конфліктів і занепаду

XVI століття стало періодом складних випробувань для Ужгорода через політичну дезінтеграцію Угорщини та релігійний розкол. Місто пережило напади турків і численні міжфеодальні усобиці, що призвело до його занепаду.

Період відродження та освіти

На початку XVII століття місто знову починає зростати, зокрема завдяки заснуванню єзуїтської колегії в 1641 році. У 1646 році в Ужгороді була укладена Ужгородська церковна унія, що відіграла значну роль у розвитку греко-католицької конфесії у регіоні.

Ужгород в рамках Австро-Угорської імперії

З кінця XVII століття Ужгород перейшов під управління Габсбургів. Перенесення в 1775 році осідку єпископа з Мукачева до Ужгорода призвело до значного розвитку міста як освітнього та культурного центру українців Закарпаття.

Ужгород у ХІХ-ХХ століттях

Набуття самоуправління і угорська революція

Перша половина ХІХ століття для Ужгорода була часом боротьби за автономію від державної скарбниці. 1838 рік приніс місту статус міста з самоуправною радою, але справжнє звільнення відбулося лише під час угорської революції 1848-1849 років, коли Ужгород активно включився в національно-визвольний рух.

Епоха модернізації

Друга половина ХІХ століття ознаменувалася інтенсивним розвитком і модернізацією Ужгорода. Залізниця, що з’єднала місто з Чопом у 1872 році, запуск електричного освітлення в 1902 році та розвиток телефонного зв’язку стали символами нової ери. Місто також зазнало значних архітектурних змін, переходячи від традиційних одноповерхових будиночків до великих міщанських будівель, зведених у стилі сецесії.

Перша світова війна і зміни після неї

Ужгород, що став дислокацією австро-угорських військ під час Першої світової війни, після війни пережив зміни політичної приналежності. У 1919 році, після утворення Центральної Руської Народної Ради, місто виявило бажання об’єднатися з Чехословаччиною, що було закріплено Сен-Жерменським мирним договором.

Підкарпатська Русь і “чеський” Ужгород

З 1919 по 1938 роки Ужгород став столицею автономного краю Підкарпатської Русі, що визначило його статус як полікультурного міста. Цей період характеризується активним розвитком урядового кварталу “Малий Галагов”, де з’явились монументальні будівлі, виконані у стилі функціоналізму, і нові навчальні заклади.

Друга світова війна і повоєнний період

У 1938 році, після Віденського арбітражу, Ужгород був переданий Угорщині, а під час Другої світової війни місто відігравало роль центру автономної території “Підкарпаття”. Звільнення Ужгорода у 1944 році та подальша анексія Радянським Союзом у 1945 році визначили новий етап розвитку міста.

Радянський Ужгород

У радянський період Ужгород перетворився на значний промисловий та культурний центр. Розвиток освіти і культури, заборона греко-католицької церкви та активне будівництво житлових районів стали характерними рисами цього часу.

Ужгород, історія якого налічує століття, відображає багатошаровість культурних та історичних перетворень. Від маленького містечка до великого міста, від казенної домінії до модерного європейського центру, кожна епоха залишила в ньому свій неповторний слід.

Розкажи корисну інформацію у соцмережах